Wartość: 0,00 zł
Strona główna
»
Regulamin

Regulamin


1. Firma Hawana Mad Max jest właścicielem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.hawana24.pl

2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

2.1. Sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.hawana24.pl  służy do dokonywania zakupów artykułów sprzedawanych również w siedzibie firmy, za pośrednictwem sieci Internet.

2.2. Zakupy w sklepie internetowym Hawana Mad Max mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie Hawana Mad Max, wybór formy płatności i przesłanie zamówienia. Zamówienia przyjmowane są także drogą mailową oraz faxem. Nie przyjmowane są natomiast zamówienia drogą telefoniczną.

2.3. Zamieszczone na stronach sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny. 

 
2.4. Każde złożone zamówienie musi być potwierdzone w formularzu zwrotnym generowanym przez sklep, drogą mailową bądź telefonicznie.  
2.5. Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu, w szczególności z możliwością odstąpienia o umowy, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271) i akceptuje jego postanowienia.
 
2.6. Sklep internetowy Hawana Mad Max przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. 
2.7. Firma Hawana Mad Max. zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia. Zamówienia będą odrzucane również gdy:a. we wskazanym czasie nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokościb. nieadekwatnie do rozmiarów i wagi towaru  zostanie zaznaczona forma i kwota kosztów przesyłki w formularzu zamówienia.  
2.8. Zamówienia w sklepie internetowym Hawana Mad Max są realizowane wyłącznie na terenie Polski. Zamówienia należy składać w języku polskim. 
2.9. Ceny podawane w sklepie internetowym Hawana Mad Max. są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Hawana Mad Max zastrzega sobie prawo do zmiany cen po uprzednim  poinformowaniu o tym  Zamawiającego. W przypadku, gdy cena podana w potwierdzeniu zamówienia jest różna od ceny znajdującej się w sklepie internetowym klient ma prawo rezygnacji z zamówienia.  
2.10. Hawana Mad Max  prowadząca sklep internetowy, wystawia dokument sprzedaży, którym jest paragon lub faktura VAT. 
2.11. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Zamawiający jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). 
 
3. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW

3.1.
Zamawiający może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:a. odbiór osobisty w siedzibie firmy Hawana Mad Maxb. dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej.
3.2. Hawana Mad Max  będzie dążył do rozpatrzenia złożonego zamówienia najpóźniej w terminie 48 godzin roboczych od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia.
3.3. Rozpatrzenie złożonego zamówienia:
3.3.1. polega na sprawdzeniu przez Hawana Mad Max  kompletności wysłanych danych,
3.3.2. następuje w momencie, gdy Zamawiający potwierdzi wszystkie informacje oraz zamówienie
3.3.3. Hawana Mad Max zastrzega sobie możliwość odrzucenia zamówienia bądź żądania dopłaty, w przypadku gdy forma i koszt dostawy została nieadekwatnie wybrana w odniesieniu do gabarytów i wagi zamówionego towaru o których klient jest informowany w momencie składania zamówienia. 
3.4. Ostateczne zaakceptowanie zamówienia oznacza, że do Zamawiającego zostaje wysłany zamówiony towar. Gdy płatność następuje przelewem, towar zostaje wysłany do Zamawiającego, gdy na rachunek Hawana Mad Max wpłyną odpowiednie środki. 
3.5. W momencie odbioru przesyłki Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy doręczającej. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany, lub towar jest uszkodzony, Zamawiający ma prawo nie przyjmować przesyłki, o czym powinien niezwłocznie powiadomić Hawana Mad Max  telefonicznie, bądź spisać w obecności kuriera protokół reklamacyjny będący podstawą reklamacji, który  następnie zostanie przekazany firmie Hawana Mad Max.

3.6. W przypadku nieodebrania paczki przez zamawiającego, Hawana Mad Max ma prawo do naliczenia i żądania zwrotu kosztów przesyłki poniesionych przez firmę Hawana Mad Max pod groźbą skierowania sprawy do sądu.

3.7. Przewidywany czas dostawy i jej koszt został określony w tabeli kosztów. Koszty dostaw mogą ulec zmianie wraz ze zmianą cenników operatorów, o czym wspomina pkt 3.3.3. oraz 2.11.

3.8. W celu ułatwienia i usprawnienia procesu kupowania za pośrednictwem witryny, pomiędzy klientem a sklepem prowadzona jest korespondencja e-mailowa.
W jej ramach kupujący będzie otrzymywał na podany przy logowaniu adres mailowy wiadomości dotyczące zamawianych przez niego produktów. Za wyjątkiem informacji dotyczącej anulowania zamówienia na życzenie klienta lub z powodu braku towaru, wszystkie e-maile zawierają numer zamówienia, listę zamówionych towarów, kwotę i wybrany sposób płatności, oraz sposób dostarczenia, a także dane odbiorcy.
·         Potwierdzenie zamówienia - W momencie całkowitego zaakceptowania zamawianych produktów, oraz sposobu płatności i odbioru, klient otrzymuje informację potwierdzającą złożenie zamówienia.
 ·         Częściowa kompletacja zamówienia - Może zajść również sytuacja kiedy nie wszystkie zamówione pozycje są osiągalne. W takim przypadku klient otrzymuje wiadomość z informacją o tym jakie pozycje zostały skompletowane i w jego gestii pozostaje decyzja czy anulować całe zamówienie, czy realizować w kształcie w jakim jest w danym momencie możliwe. W zależności od decyzji podjętej przez kupującego zostanie wysłany e-mail potwierdzający całkowite anulowanie zamówienia, bądź potwierdzenie realizacji nie pełnego. W przypadku nie podjęcia przez klienta żadnej decyzji dotyczącej częściowej kompletacji zamówienia w przeciągu 4 dni, zamówienie zostaje automatycznie anulowane, o czym klient zostaje powiadomiony stosowną wiadomością elektroniczną.·         Anulowanie zamówienia - W przypadku anulowania zamówienia na wyraźne życzenie klienta lub z powodu braku zamawianego towaru w magazynie, kupujący otrzymuje stosowną informację wraz z podaniem przyczyny anulowania.
4. REKLAMACJE I GWARANCJE

4.1.
Jeżeli po otrzymaniu towaru Zamawiający znajdzie w nim wady techniczne to może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu lub we wskazanych serwisach (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta). 
4.2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy Zamawiający powinien odesłać wadliwy produkt na adres Hawana Mad Max widniejący na paragonie lub FV. Hawana Mad Max. nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.  
4.3. Do reklamowanego i zwracanego towaru należy dołączyć dokument zakupu. 
4.4. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem. 
4.5. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy i odesłany na koszt firmy Hawana Mad Max, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania towaru), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz dzień powstania wady. 
4.6. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego do firmy Hawana Mad Max pokrywa kupujący.

 5. ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW

5.1.
Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271), Zamawiający może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki  składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni.
5.2. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Zamawiający powinien odesłać towar należycie zapakowany w terminie 10 dni od jego otrzymania. Koszty zwrotu towaru są pokrywane przez Zamawiającego.

5.3. Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nie używanego (nie noszącego jakichkolwiek śladów używania) oraz oryginalnie opakowanego, jeżeli towar występował w opakowaniu. Towar nie może być zwrócony, jeśli Zamawiający zdjął opakowanie (np. folię chroniącą wyświetlacz) lub plomby zabezpieczające towar. 
5.4. Jeśli wszystkie ww. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy), nastąpi niezwłocznie  poprzez wykonanie przelewu przez Hawana Mad Max  na wskazane przez Zamawiającego konto. 
5.5. Zwrotowi nie podlegają towary produkowane  na specjalne zamówienie klienta, np. na wymiar. Potwierdzonego zamówienia na towar wykonywany na zamówienie klienta nie można anulować.
 
6. OCHRONA DANYCH

6.1
. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez Hawana Mad Max (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
 
6.2. Dane osobowe Kupującego chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom są konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży towarów i usług. 
6.3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator sklepu internetowego. 
6.4. Każdy Kupujący, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc maila na adres administratora  
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1.
Hawana Mad Max zastrzega sobie prawo do:a. zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,b. wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego,c. wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego d. przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. 
7.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 
7.3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 
7.4. W przypadku chęci zamówienia hurtowego, prosimy o kontakt na adres e-mail bądź telefonicznie w celu ustalenia warunków dostawy, ilości oraz cen hurtowych. 
7.5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.